Danh sách MỚI trường ưu tiên top 1% 3/2020~3/2021

Trường được chứng nhận đại học có 88 trường, hệ cao đẳng có 17 trường . Hạn chế 53 trường 

  
  TRƯỜNG DC CHỨNG NHẬN HỆ 4 năm 88 trường.
1AJOU UNIVERSITY
2ASIA UNITED THEOLOGICAL UNIVERSITY
3BUSAN UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
4CHEONGJU UNIVERSITY
5CHONBUK NATIONAL UNIVERSITY
6CHUNG-ANG UNIVERSITY
7CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY
8CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY(CNU)
9CHUNGWOON UNIVERSITY
10DAEGU CATHOLIC UNIVERSITY
11DAEGU HAANY UNIVERSITY
12DAEGU UNIVERSITY
13DAEJEON UNIVERSITY
14DAEJIN UNIVERSITY
15DANKOOK UNIVERSITY
16DONG-A UNIVERSITY
17DONGSEO UNIVERSITY
18DUKSUNG WOMENS UNIVERSITY
19EWHA WOMANS UNIVERSITY
20GACHON UNIVERSITY
21GANGNEUNG-WONJU NATIONAL UNIVERSITY
22GWANGJU UNIVERSITY
23HANBAT NATIONAL UNIVERSITY
24HANDONG GLOBAL UNIVERSITY
25HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
26HANKYONG NATIONAL UNIVERSITY
27HANNAM UNIVERSITY
28HANSEI UNIVERSITY
29HANSEO UNIVERSITY
30HANSHIN UNIVERSITY
31HANSUNG UNIVERSITY
32HANYANG UNIVERSITY
33HANYANG UNIVERSITY(CAMPUS)
34HONAM UNIVERSITY
35HONG-IK UNIVERSITY
36HOSEO UNIVERSITY
37HOWON UNIVERSITY
38INHA UNIVERSITY
39INJE UNIVERSITY
40JEJU NATIONAL UNIVERSITY
41JEONJU UNIVERSITY
42KANGWON NATIONAL UNIVERSITY
43KONKUK UNIVERSITY
44KONYANG UNIVERSITY
45KOOKMIN UNIVERSITY
46KOREA AEROSPACE UNIVERSITY
47KOREA MARITIME AND OCEAN UNIVERSITY
48KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF TRANSPORTATION
49KOREA NAZARENE UNIVERSITY
50KOREA POLYTECHNIC UNIVERSITY
51KOREA UNIVERSITY
52KOREA UNIVERSITY(SEJONG)
53KOREATECH
54KOSIN UNIVERSITY
55KWANG JU WOMENS UNIVERSITY
56KYUNG HEE UNIVERSITY
57KYUNGDONG UNIVERSITY
58KYUNGNAM UNIVERSITY
59KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY
60MOKWON UNIVERSITY
61MYONGJI UNIVERSITY(SEOUL, YONGIN)
62PAI CHAI UNIVERSITY
63POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (POSTECH)
64PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY
65PUSAN NATIONAL UNIVERSITY
66SEHAN UNIVESITY
67SEJONG UNIVERSITY
68SEMYUNG UNIVERSITY
69SEOKYEONG UNIVERSITY
70SEOUL NATIONAL UNIVERSITY
71SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
72SEOUL THEOLOGICAL UNIVERSITY
73SILLA UNIVERSITY
74SOGANG UNIVERSITY
75SOOKMYUNG WOMEN`S UNIVERSITY
76SOONCHUNHYANG UNIVERSITY
77SOONGSIL UNIVERSITY
78SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY
79SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY (SKKU)
80SUNGSHIN UNIVERSITY
81SUNMOON UNIVERSITY
82THE CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA
83ULSAN NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (UNIST)
84UNIVERSITY OF SEOUL
85WOOSONG UNIVERSITY
86YEUNGNAM UNIVERSITY
87YONSEI UNIVERSITY
88YONSEI UNIVERSITY(WONJ
  
  
 Hệ 2 năm 17 trường
  
1BUCHEON UNIVERSITY
2CHEJU HALLA UNIVERSITY
3DAEGU TECHNICAL UNIVERSITY
4DONG-AH INSTITUTE OF MEDIA AND ARTS
5DONGWON ISTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
6HANYANG WOMEN`S UNIVERSITY
7HOSANUNIVERSITY
8INHA TECHNICAL COLLEGE
9JEONJU KIJEON COLLEGE
10KEIMYUNG COLLEGE
11KOJE COLLEGE
12KYUNGBOK UNIVERSITY
13SEOUL INSTITUTE OF THE ARTS
14VISION UNIVERSITY OF JEONJU
15WOOSONG INFORMATION COLLEGE
16YEUNGJIN COLLEGE
17YEUNGNAM COLLEGE OF SCIENCE&TECHNOLOGY
  
  
 Hạn chế visa 53 trường.
1(53) ANDONG SCIENCE COLLEGE
2ANSAN UNIVERSITY
3BUSAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
4CALVIN UNIVERSITY
5CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY
6CHOSUN COLLEGE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
7CHUNNAM TECHNO UNIVERSITY
8DAEHAN THEOLOGICAL UNIVERSITY
9DAEKYEUNG UNIVERSITY
10DAESHIN UNIVERSITY
11DONGGUK UNIVERSITY(GYEONGJU CAMPUS)
12DONG-PUSAN COLLEGE
13DONGSHIN UNIVERSITY
14DONGYANG MIRAE UNIVERSITY
15DOOWON TECHNICAL UNIVERSITY
16GANGNEUNG YEONGDONG COLLEGE
17GIMHAE COLLEGE
18GYEONGJU UNIVERSITY
19HALLYM POLYTECHNIC UNIVERSITY
20HALLYM UNIVERSITY
21HANIL UNIVERSITY&PRESBYTERIAN THEOLOGICAL SEMINA
22HYUPSUNG UNIVERSITY
23INDUK UNIVERSITY
24INTERNATIONAL GRADUATE SCHOOL OF ENGLISH
25KONKUK UNIVERSITY GLOCAL CAMPUS
26KOOKJE COLLEGE
27KOREA GOLF UNIVERSITY
28KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION
29KOREA UNIVERSITY OF INTERNATIONAL STUDIES
30KWANGSHIN UNIVERSITY
31KYUNGMIN COLLEGE
32KYUNGSUNG UNIVERSITY
33KOGURYEO COLLEGE
34MOKPO NATIONAL MARITIME UNIVERSITY
35MOKPO SCIENCE COLLEGE
36POHANG COLLEGE
37REFORMED GRADUATE UNIVERSITY
38SAHMYOOK HEALTH UNIVERSITY
39SANGJI UNIVERSITY
40SEOIL UNIVERSITY
41SEOUL BIBLE GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY
42SEOUL CHRISTIAN UNIVERSITY
43SEOUL HANYOUNG UNIVERSITY
44SEOUL SOCIAL WELFARE GRADUATE UNIVERSITY
45SUNG SAN HYO GRADUATE SCHOOL
46SUNGDUK C.UNIVERSITY
47SUNLIN COLLEGE
48TONGMYONG UNIVERSITY
49TONGWON COLLEGE
50ULSAN COLLEGE
51YEOJU INSTITUTE OF TECHNOLOGY
52YEONSUNG UNIVERSITY
53YONG-IN SONGDAM COLLEGE