Tin đại sứ quán

Hướng dẫn về việc thêm bệnh viện chỉ định khám sức khỏe lao phổi khi xin VISA
Ngày: 2020-05-12

⭕️Đại sứ quán đã thẩm tra tổng quát hồ sơ của những bệnh viện

⭕️Xác nhận, lựa chọn những bệnh viện được chỉ định để cấp phiếu xác nhận sức khỏe lao phổi từ 14h ngày 04.05.2020 như sau: