Tuyển sinh trường ĐẠI HỌC MYONGJI CƠ SỞ SEOUL

Trường đại học  ĐẠI HỌC MYONGJI ưu tiên visa thẳng 2020

??TUYỂN SINH?? TRƯỜNG ĐẠI HỌC MYONGJI CƠ SỞ SEOUL??

⭕️⭕️Học phí: 5.600.000KRW/năm

?Học phí đã bao gồm sách, bảo hiểm và trải nghiệm văn hóa (1 lần/ 1 kỳ)
?Phí đăng ký: 50,000 KRW (đóng cùng invoice học phí)
Kí túc xá Stay for you phường Donggyo-dong Phòng 1 người: 2,400,000 KRW = 1,800,000 KRW (600,000 KRW * 3 tháng) + Tiền cọc 600,000 KRW
? Phòng trọ oneroon gần trường (Chưa bao gồm phí quản lý, tiền điện nước, tiền gas, internet) ưu tiên theo thứ tự đăng kí.
Phòng 2 người: 1,200,000 KRW = 900,000 KRW (300,000 KRW * 3 tháng) + Tiền cọc 300,000 KRW
Phòng 3 người: 1,000,000 KRW = 750,000 KRW (250,000 KRW * 3 tháng) + Tiền cọc 250,000 KRW
? Phòng gosiwon gần trường: 350,000~450,000 KRW/ 1 tháng.